Hvem er vi

Vi er det første aksjeselskapet i Troms og Finnmark i opplæringskontor segmentet, selskapet ble stiftet i juni 2014

Vi har kontor lokasjoner i Vest og i Øst-Finnmark

Ledelsen har kompetanse fra opplæring i bedrift fra 2001 gjennom offentlig virksomhet og næringshager, vi har undervisningskompetanse på videregående skole nivå og fra diverse prosjekter siden 1991, mekaniker i industrien i ca 10 år som fagarbeider i industrimekanikerfaget. Vi har gjort konsulent avtaler med bedrifter i ti forskjellige fag retninger med lærlinger som vi sørver over hele landet. Vi har utarbeidet elektroniske (opplæringsbok på smarttelefon) og permbaserte opplæringsbøker til faglig leder og lærling.  Se kompetanse oversikten til daglig leder: https://www.linkedin.comFag gruppe

Vi tar også oppdrag i konsulent/rådgivings markedet i opplæringssegmentet ved at vi realkompetanse vurderer bedriftens ansatte til fag/svennebrev. Vi formidler lærlinger over hele landet som vi har liggende i våres database til enhver tid. De som ønsker lærlingeplass må gjerne kontakte oss. Se tilskuddsoversikt og beskrivelser under linken «Bedriften»

Hvorfor ikke begynne med lærlingeordningen for å sikre fast rekruttering til bedriften over tid gjennom oss, vi tar på oss hele ansvaret for opplæringen i bedrift. Vi utdanner dem til fagarbeidere. Vi selger inn våre oppdrag til bedriftene på konsulent basis, bedriften har hele tiden kontroll på tilskuddene fra det offentlige, og hvilket oppdrag som de vil vi skal gjennomføre til enhver tid med lærlinger og privatister.
logo_fofasOgså alle de i bedriften som ikke har fag/svennebrevet vil få en grundig opplæring fra grunnen og innehar tilslutt et fag/svennebrev som er kompetansegivende for bedriften og dem selv. Det finnes i overkant av 180 lærefag som gir fag/svennebrev alle fag har sine særegenheter, men grunnpilaren er den samme i alle fag i fagopplæringssystemet. Bedrifter som bruker vårt opplegg og som har lokasjoner flere steder i landet (utlandet) har kun et opplæringssystem å følge i kjeden. Dette er en styrke da det er lettere å implementere kun et system for de involverte i kjeden..

Vårt opplæringssystem vil ivareta alle lærlinger i alle fag i samarbeid med bedriften. Opplæringen fra oss er basert på at vi deler tilskuddet som bedriften får tildelt fra fylkeskommunen for sine lærlinger, opplæringen er et vinn vinn opplegg for alle parter både faglig og økonomisk. Bedriften investerer også for egen framtid ved at fagarbeiderne innehar det høyeste kompetanse nivået de kan oppnå på dette nivået, som er et fag/svennebrev.