Hvorfor velge yrkesfag

Å velge yrke i dag er svært vanskelig da de fleste er svært unge når kursen skal stakes ut. Muligheten for å videreutdanne seg i det nye videregående skolesystemet er spesielt tilpasset de ulike fagarbeiderne, poenget er at en person kan påbegynne et hvilket som helst fag/svennebrev opplegg bare dem har bestått grunnkurs (VG1) og et videregående kurs 1 (VG2)

logo_fofasFagopplæringssystemet er tilpasset alle mulige individuelle løsninger og kryss kombinasjoner med lærekontrakt i bedrift for alle og enhver, eneste krav er Norsk statsborgerskap.

Mange bedrifter som søker personer til høyere stillinger ønsker at de har fag/svennebrev. I noen yrker er dette ett «must» for å få ledende stillinger ute i felten, eller starte egen virksomhet. Stortinget har anerkjent fagskolen (gamle teknisk fagskole) som «høyere yrkesfaglig utdanning» og at utdanningen nå skal gi studiepoeng
. Dvs. at utdanning blir lagt under høyskole systemet og gir  studentene to tilleggs poeng ved opptak til universiteter og høyskoler.

Eksempelvis med fag/svennebrev så er det ikke nødvendig å gå forkurs til ingeniør i flere yrker da det er laget et «campus opplegg» gjennom y-veien» over tre år i flere fagretninger, ergo sparer man ett år på høyskole med fag/svennebrev gjennom (y-veien) yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Se også oversikten til det Norske utdanningssystemet.

Veien videre for mange fagarbeidere er slik:

  • Fag/svennebrev
  • Fagskolen (2 år)
  • Ingeniørhøgskolen (3 år gjennom y-veien)
  • Sivilingeniør (2 år)
  • Mesterbrev (egen utdanning gjennom mesterbrevordningen)

hovedmodell