Hvem er vi

Vi er det første aksjeselskapet i Troms og Finnmark i opplæringskontor segmentet stiftet som et konsulent selskap der vi leies inn for å bistå bedrifter med lærlingeordningen m.m. selskapet ble stiftet i juni 2014.

Vi har kontor lokasjoner i Vest og i Øst-Finnmark, men vi tar oppdrag over hele landet. Ledelsen har kompetanse fra opplæring i bedrift fra 2001, vi har også undervisningskompetanse på videregående skole nivå. Vi har gjort konsulent avtaler med bedrifter i ti forskjellige fag retninger med lærlinger som vi sørver over hele landet. Vi har utarbeidet elektroniske (opplæringsbok på smarttelefon) og permbaserte opplæringsbøker til faglig leder og lærling.  Se kompetanse oversikten til daglig leder: https://www.linkedin.com

Fag gruppe

Vi tar også oppdrag i konsulent/rådgivings markedet i opplæringssegmentet ved at vi realkompetanse vurderer bedriftens ansatte til fag/svennebrev. De som ønsker lærlingeplass må gjerne kontakte oss. Se tilskuddsoversikt og beskrivelser under linken «Bedriften»

logo_fofas

Hvorfor ikke begynne med lærlingeordningen for å sikre fast rekruttering til bedriften over tid gjennom oss, vi tar på oss hele ansvaret for opplæringen i bedrift. Vi utdanner dem til fagarbeidere. Vi selger inn våre oppdrag til bedriftene på konsulent basis, bedriften har hele tiden kontroll på tilskuddene fra det offentlige, og hvilket oppdrag som de vil vi skal gjennomføre til enhver tid med lærlinger og privatister.
Også alle de i bedriften som ikke har fag/svennebrevet vil få en grundig opplæring fra grunnen og innehar tilslutt et fag/svennebrev som er kompetansegivende for bedriften og dem selv. Det finnes i overkant av 180 lærefag som gir fag/svennebrev alle fag har sine særegenheter, men grunnpilaren er den samme i alle fag i fagopplæringssystemet.

Vårt opplæringssystem vil ivareta alle lærlinger i alle fag i samarbeid med bedriften. Opplæringen fra oss er basert på at vi deler tilskuddet som bedriften får tildelt fra fylkeskommunen for sine lærlinger, opplæringen er et vinn vinn opplegg for alle parter både faglig og økonomisk. Bedriften investerer også for egen framtid ved at fagarbeiderne innehar det høyeste kompetanse nivået de kan oppnå på dette nivået, som er et fag/svennebrev. Vi tilbyr også kompetansegivende kurs med kursbevis i: stillasfaget inntil 9m, våtromskurset, fallsikringskurs, liftkurs, førstehjelpskurs, sveisekurs. Kursene holdes av innleide sertifiserte kursholdere i Alta.