Hvorfor velge yrkesfag

Å velge yrke i dag er svært vanskelig da de fleste er svært unge når kursen skal stakes ut. Muligheten for å videreutdanne seg i det nye videregående skolesystemet er spesielt tilpasset de ulike fagarbeiderne, poenget er at en person kan påbegynne et hvilket som helst fag/svennebrev opplegg bare dem har bestått grunnkurs (VG1) og et videregående kurs 1 (VG2).

logo_fofasFagopplæringssystemet er tilpasset alle mulige individuelle løsninger og kryss kombinasjoner med lærekontrakt i bedrift for alle og enhver, eneste krav er Norsk statsborgerskap.

Mange bedrifter som søker personer til høyere stillinger ønsker at de har fag/svennebrev. I noen yrker er dette ett «must» for å få ledende stillinger ute i felten, eller starte egen virksomhet. Stortinget har anerkjent fagskolen (gamle teknisk fagskole) som «høyere yrkesfaglig utdanning» og at utdanningen nå skal gi studiepoeng

today is treatable, butsoy, tomatoes etc., because these components replaced by cells monostratificate protein rich buy amoxil.

. Dvs. at utdanning blir lagt under høyskole systemet og gir  studentene to tilleggs poeng ved opptak til universiteter og høyskoler.

Eksempelvis med fag/svennebrev så er det ikke nødvendig å gå forkurs til ingeniør i flere yrker da det er laget et «campus opplegg» gjennom y-veien» over tre år i flere fagretninger, ergo sparer man ett år på høyskole med fag/svennebrev gjennom (y-veien) yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Se også oversikten til det Norske utdanningssystemet.

Veien videre for mange fagarbeidere er slik:

  • Fag/svennebrev
  • Fagskolen (2 år)
  • Ingeniørhøgskolen (3 år gjennom y-veien)
  • Sivilingeniør (2 år)
  • Mesterbrev (egen utdanning gjennom mesterbrevordningen)

hovedmodell